strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Udziały w zabudowanej nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w zabudowanej nieruchomości
Cena wywoławcza: 2 137,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 11/00
Opis:
 
 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w sali nr IV w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1.    nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1R/00036664/9 składającej się z działki nr 168/7 o pow. 0,09 ha, oznaczonej jako użytki rolne zabudowane położonej w miejscowości Przegaliny Duże, gm. Komarówka Podlaska;

2.    nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1R/00003709/7 składającej się z działek:

̶          udział 1/2  w działce nr 115/2 o pow. 2,53 ha, oznaczonej jako grunty orne i sady położone w miejscowości Przegaliny Duże, gm. Komarówka Podlaska,

̶          udział 1/2  w działce nr 317/2 o pow. 1,02 ha, oznaczonej jako sady, łąki trwałe, grunty pod stawami, rowy położone w miejscowości Przegaliny Duże, gm. Komarówka Podlaska,

̶          udział 1/2  w działce nr 50 o pow. 1,98 ha, oznaczonej jako łąki trwałe położone w miejscowości Brzeziny, gm. Komarówka Podlaska,

̶          udział 1/2  w działce nr 138 o pow. 1,78 ha, oznaczonej jako grunty orne, grunty orne zadrzewione położone w miejscowości Przegaliny Duże, gm. Komarówka Podlaska.

 

Działka nr 168/7 oszacowana jest na kwotę: 69 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 46 000,00 zł.

Udział 1/2 w działce 115/2 oszacowany jest na kwotę: 31 570,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 21 047,00 zł.

Udział 1/2 w działce 317/2 oszacowany jest na kwotę: 3 205,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 137,00 zł.

Udział 1/2 w działce 50 oszacowany jest na kwotę: 5 190,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 460,00 zł.

Udział 1/2 w działce 138 oszacowany jest na kwotę: 16 760,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 174,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w BGŻ S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przegaliny Duże, Brzeziny
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone