strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Zabudowana nieruchomość 0,0546 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-15
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość 0,0546 ha
Cena wywoławcza: 67 896,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 90/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Markowi Łapczyńskiemu, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 i 983 KPC, że w dniu

 

15 grudnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w sali nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Strycharskiej 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, obr. 15, składającej się z działki ewidencyjnej nr 71/1 o powierzchni 0,0546 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 56,99 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00301106/8.

 

Udział dłużnika w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 101 845,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 67 896,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr

42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 7 grudnia 2015 r. w godz. 11:00-11:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Strycharska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone