strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Zabudowana nieruchomość o pow. 2 010 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-28
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 2 010 m2
Cena wywoławcza: 301 594,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2227/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 grudnia 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy Piłsudskiego 47, w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, tj. działka nr 38/3 o powierzchni 2 010 m2 zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 262,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 63,80 m2. Ogrodzenie działki z siatki handlowej na słupkach stalowych z bramą stalową od frontu. Teren działki gruntowy, trawiasty, przed budynkiem handlowym utwardzony betonem. Uzbrojenie terenu w sieć: wodociągową, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej.

Budynek handlowo-usługowy składa się z pomieszczeń: kotłownia, 2 korytarze, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie handlowe, pomieszczenie usługowe, wc, pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka.

Budynek gospodarczy w zabudowie wolnostojącej, parterowy, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty kamienne. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Ściany murowane z cegły. Wrota deskowe. Okna metalowe. Instalacje: prąd, woda. Stan techniczny: średni.

W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „tereny mieszkaniowe”,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Rożnowo, ul. Obornicka 11,

dla którego Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00011221/8.

 

Suma oszacowania wynosi 402 126,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301 594,50.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 40 212,60. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Obornicka
Miasto: Rożnowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone