strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Nieruchomości gruntowe o pow. 0,1700 ha, 0,4909 ha, 5,4500 ha,
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-22
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe o pow. 0,1700 ha, 0,4909 ha, 5,4500 ha,
Cena wywoławcza: 6 228,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1932/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1, Rawicz 63-900:

 

1) odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej: Łąkta, gm. Rawicz, działka nr 194, rola, zabudowania o pow. 0,1700 ha. Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz oznaczona jest symbolem MR1 intensywna wielofunkcyjna zabudowa wiejska w obrębie zwartych jednostek osadniczych. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek gospodarczy posadowiony na działce to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wykonany metodą tradycyjną murowaną o pow. użytkowej 29,28 m2;

należącego do dłużników: (…),

położonej: 63-900 Rawicz, Łąkta,

dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: PO1R/00009074/7].

Suma oszacowania wynosi 26 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 800,00 zł, rękojmia wynosi 2 640,00 zł.

 

2) odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości: Sworowo, gm. Pakosław, pow. Rawicz, mapa 1, działka nr 527/2 łąka o pow. 0,4909 ha (klasa Ł5 łąki trwałe). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 63-920 Pakosław, Sworowo,

dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: PO1R/00019357/8].

Suma oszacowania wynosi 8 305,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  6 228,75 zł, rękojmia wynosi 830,50 zł.

 

3) odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do niezabudowanych nieruchomości gruntowych rolnych położonych w miejscowości: Gatka, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, działki nr 82/4, 82/9, 189/1, 189/2, 192/4, 192/5 gospodarstwo rolne łącznie o pow. 5,4500 ha. Działki obejmują użytki i klasy gleboznawcze RV, RVI, LsV. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród działki określone są jako teren upraw polowych oraz teren lasów i dolesień;

należącego do dłużników: (…),

położonej: 55-140 Żmigród, Gatka,

dla której  Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00032120/0].

 

Suma oszacowania wynosi 109 421,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 065,75 zł, rękojmia wynosi 10 942,10 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jak powyżej dla poszczególnych nieruchomości, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA KOMORNIK

POD NR TEL. (65) 545 49 35 WEW. 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łąkta, Sworowo, Gatka,
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone