strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Łomży Bożena Grzech
Działki leśne o pow. 0,41 ha, 0,55 ha, 0,23 ha, 0,01 ha, 0,57 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 08:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działki leśne o pow. 0,41 ha, 0,55 ha, 0,23 ha, 0,01 ha, 0,57 ha
Cena wywoławcza: 54 214,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 747/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15 lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2015 r. o godz. 8:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w przedmiocie: działka leśna oznaczona nr 37 o powierzchni 0,41 ha, działka leśna oznaczona nr 144 o powierzchni 0,55 ha, działka leśna oznaczona nr 146 o powierzchni 0,23 ha, działka leśna oznaczona nr 73 o powierzchni 0,01 ha oraz działka nr 253 o powierzchni 0,57 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą, budynkiem gospodarczym i piwnicą ziemną położonej: w obrębie ewidencyjnym Rybno, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00065634/6].

 

Suma oszacowania wynosi 101 650,00 zł.

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia w kwocie 20 330,00 zł.

Komornik licytację rozpocznie od sumy oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia.

Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa dożywocia wynosi 81 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 214,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 132,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42 1060 0076 0000 4013 4002 7494

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. PolowEJ 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rybno
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone