strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
Zabudowana nieruchomość o pow. 1 398 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 1 398 m2
Cena wywoławcza: 455 620,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1407/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, gm. Jakubów, opisanej jako 1/2 udziału w działce gruntu o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3, 222, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 230, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 247, 248 o powierzchni łącznej 5,1343 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00048447/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 38 902,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 25 934,67 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 3 890,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000 podając na dowodzie wpłaty numer spray KM 1626/14 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Spokojna
Miasto: Długa Kościelna
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone