strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Niezabudowana nieruchomość o pow. 4,7 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 4,7 ha
Cena wywoławcza: 47 900,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 966/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz 983 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1643/4 i nr 1646 o łącznej powierzchni 4,7 ha, położonej w miejscowości Pławna Dolna, gm. Lubomierz.

Działka nr 1646 jest użytkowana jako łąka, działka nr 1643/1 użytkowana jako pastwisko, ogrodzona „elektrycznym pastuchem”, część działki porośnięta krzakami leszczyny, olszyny i dzikiego bzu, nad częścią przebiega linia elektryczna, na działce znajduje się studnia z której czerpana jest woda do celów spożywczych przez mieszkańców budynku nr 34.

Przeznaczenie nieruchomości wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: działka nr 1643/4 część strefa dopuszczalnego rozwoju osadnictwa, część tereny rolne, działka nr 1646 tereny rolne. Nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00028868/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71 850,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 47 900,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 7 185,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pławna Dolna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone