strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron
Nieruchomość lokalowa o pow. 84,30 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-08
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 84,30 m2
Cena wywoławcza: 95 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 471/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron, Kancelaria Komornicza, 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 §1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 stycznia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość lokalowa z udziałem w gruncie wynoszącym 843/168 do działki nr 2126/5, lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, skrytki, korytarza, piwnicy nr 1 o obszarze 84,30 m2, położonej w miejscowości: Śrem, ul. Wiosny Ludów 23, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie o nr PO1M/00034866/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 127 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 95 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 12 700,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacona na konto komornika:

BZ WBK S.A. I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiosny Ludów
Miasto: Śrem
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone