strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Działki o pow. 20 m2 i 1 242 m2 – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Andrespolu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 20 m2 i 1 242 m2 – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Andrespolu
Cena wywoławcza: 450 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Andrespolu,

ul. Rokicińska 128, 95-020 Andrespol

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy w dniu 16.12.2015 r. (środa)
na sprzedaż nieruchomości położonej:  

 

Łódź, ul. Rokicińska 309 działka nr 471/2 o pow. 20 m2, 471/3 o pow. 1 242 m2. Użytkownik wieczysty i właściciel budynków – GS „SCh” w Andrespolu.

Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego 555 000,00 zł.

Cena wywoławcza obniżona do 450 000,00 zł.

W chwili obecnej z nieruchomości korzysta bezumownie dwóch dzierżawców. Szczegółowe, pisemne informacje o nieruchomości są dostępne w siedzibie GS „SCh” w Andrespolu, ul. Rokicińska 128.

 

Warunki udziału:

1.    Złożenie oferty.

2.    Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przetargu, warunkami technicznymi nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

3.    Wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej przelewem na konto bankowe ING Bank Śląski S.A. nr 80 1050 1461 1000 0090 3025 3935 do dnia 15.12.2015 r. włącznie.

4.    Złożenie oferty w języku polskim z zaznaczeniem ceny zakupu i podaniem pełnego adresu kupującego, w zalakowanej kopercie, w sekretariacie GS „SCh” w Andrespolu, ul. Rokicińska 128 do dnia 15.12.2015 r. włącznie.

5.    Przetarg (otwarcie ofert) przeprowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd GS „SCh” w Andrespolu w dniu 16.12.2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zarządu w Andrespolu, ul. Rokicińska 128. Komisja Przetargowa będzie działać w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Regulamin Komisji Przetargowej.

6.    Wybrany w przetargu oferent zostanie zawiadomiony w ciągu 3 dni na piśmie o obowiązku wpłaty różnicy pomiędzy kwotą zaoferowaną a wpłaconym wadium na konto Spółdzielni nr 80 1050 1461 1000 0090 3025 3935 do dnia 15.01.2016 r. włącznie, przed podpisaniem Aktu Notarialnego.

7.    Pozostali oferenci, którzy nie wygrali przetargu będą zawiadomieni na piśmie i zwrot wpłaconego wadium nastąpi w ciągu 7 dni na konto podane przez oferenta.

8.    Do kontaktu w sprawie przetargu uprawniona jest Gł. Księgowa nr tel. 537 411 050.

9.    Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z tytułu odrzucenia ofert lub unieważnienia przetargu oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rokicińska
Miasto: Andrespol
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone