strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jaśle Wojciech Piątek
Lokal mieszkalny o pow. 61,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 61,10 m2
Cena wywoławcza: 95 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 493/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Wojciech Piątek Kancelaria Komornicza w Jaśle (tel. (13) 444 01 81) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

                                                

22 grudnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 113 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaśle odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 31 o powierzchni 61,10 m2. Lokal mieszkalny położony na II piętrze budynku wielorodzinnego w Jaśle przy ul. Floriańskiej 32. Lokal składa się z dwóch pokoi, dwóch kuchni, dwóch łazienek z wc, przedsionka i dwóch przedpokoi. Lokal został podzielony na dwa niezależne mieszkania. Do lokalu mieszkalnego jako jego część składowa przynależy piwnica w powierzchni 9,27 m2, stanowiącej własność dłużnika (…)

reprezentowany przez: Sala Tomasz radca prawny 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 5 III p.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 127 900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 95 925,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (12 790,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

31 2030 0045 1110 0000 0223 2390 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

(z dopiskiem wadium do sprawy Km 493/15).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Floriańska
Miasto: Jasło
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone