strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam - Zastepca Damian Mucha
Nieruchomości, udziały 1/6 i 5/6
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, udziały 1/6 i 5/6
Cena wywoławcza: 15 855,55
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2498/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

licytacji nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam – Zastępca Damian Mucha zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 grudnia 2015 r.

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Lesznie  przy ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się:

 

• o godzinie 10:30 druga licytacja nieruchomości w postaci:

Udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie nr PO1L/00015630/3, położonej w miejscowości Osieczna, ul. Gostyńska 55,  stanowiących własność dłużnika: (…).

Udział 1/6 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 23 783,33 zł.

Cena wywoławcza 1/6 udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 15 855,55 zł.

Kwota rękojmi wynosi: 2 378,33 zł.

 

o godzinie 10:30 druga licytacja nieruchomości w postaci:

Udziału 5/6 w nieruchomości gruntowej posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie nr PO1L/00015630/3, położonej w miejscowości Osieczna, ul. Gostyńska 55,  stanowiących własność dłużnika:

(…)

Udział 5/6 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 118 916,67 zł.

Cena wywoławcza 5/6 udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 79 277,78 zł.

Kwota rękojmi wynosi: 11 891,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę podaną przy każdej nieruchomości odrębnie najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lesznie 91 1020 3088 0000 8702 0005 6341.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michała Stam

Damian Mucha

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gostyńska
Miasto: Osieczna
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone