strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek
Niezabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-08
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3300 ha
Cena wywoławcza: 6 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 14488/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 stycznia 2016 r. o godz. 11:30

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu ul. Zaborska 2A; 32-600 Oświęcim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 2236, 2086/1, 2087/1 o łącznej powierzchni 0,3300 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Łowiczki. Działki są niezabudowane, nieogrodzone, nieuzbrojone, uprawiane rolniczo. Sąsiedztwo działek stanowią – od strony zachodniej ciek wodny, od północy – droga dojazdowa gruntowa – dz. nr 3320/3 (działka gminna), od południa i wschodu – tereny rolne, dalej tereny leśne. Działki tworzą kompleks o kształcie w miarę regularnym zbliżonym do trapezu o szer. ok. 50 m i dł. ok. 80 m, teren płaski. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dz. nr 2087/1 znajduje się w obszarze – tereny zieleni nieurządzonej, działki 2086/1 i 2236 w terenach rolnych, a działka nr 2087/1 znajduje się w niewielkiej części w strefie EKO – lokalne ciągi ekologiczne posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00051820/0;

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 6 450,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 860,00 zł najpóźniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia licytacji.

 

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę obowiązana jest zapłacić 1/5 wylicytowanej ceny natychmiast po zakończeniu licytacji. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny winna być wpłacona do godziny 12:00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikającego z przybicia.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łowiczki
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone