strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski
Działki zabudowane w Lipianach.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-27
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane w Lipianach.
Cena wywoławcza: 226 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2563/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 stycznia 2016 r. o godz. 14:30

 

sala nr 12 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. nieruchomości zabudowanych budynkami o charakterze produkcyjno-magazynowym i biurowo-mieszkalnym, o łącznej pow. 4 130,55 m2, stanowiące Zakład Produkcji Wyrobów Użytkowych z Drewna, położonych w Lipianach, ul. Żeromskiego (działka nr 74/1, 73/2) o łącznej pow. 13 451 m2, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgi wieczyste o numerach SZ2T/00018740/8 oraz SZ2T/00003562/8, stanowiących własność (…).

Suma oszacowania wynosi 3 214 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 410 500,00 zł powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 321 400,00 zł.

 

2. wieczystego użytkowania nieruchomości (działka nr 73/1) o pow. 4 574 m2 i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 367 m2, położonego w Lipianach, ul. Żeromskiego, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00013026/2, należącego do (…).

Suma oszacowania wynosi 302 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 200,00 zł.

 

3. nieruchomość zabudowana, położona w Lipianach, ul. Kopernika 2b (działka nr 158) o pow. 1 102 m2, stanowiąca budynek jednorodzinny wolnostojący, o pow. 296,91 m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00004686/0, stanowiąca własność (…).

Suma oszacowania wynosi 620 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 465 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 62 000,00 zł.

 

 

 

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 2563/12)

BGŻ BNP Paribas S.A Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żeromskiego, Kopernika
Miasto: Lipiany
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone