strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Lokal mieszkalny o pow. 32,50 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-26
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 32,50 m2.
Cena wywoławcza: 47 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1139/10
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 lutego 2016 r. o godz.13:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 208 odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Brzeszcze, Dworcowa 3/34, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  nr KR1E/00044339/9, oznaczonej jako: lokal mieszkalny opisanej jako lokal mieszkalny nr 34, na ulicy Dworcowej 3 w Brzeszczach, usytuowany na 2 piętrze w bloku 4-piętrowym, murowanym, niedocieplonym, bez windy. Lokal składa się z 2 pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o pow. użytkowej 32,50 m2, wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,6 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości i we współwłasności części wspólnych budynku - udział 361/34578 objętej KW 6743.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 70 800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 47 200,00 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 7 080,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

- na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, tj. do dnia 25.02.2016 r., przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika);

- w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji – tj. do dnia 26.02.2016 r. do godziny 12:00.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dworcowa
Miasto: Brzeszcze
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone