strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Działki, Jawiszowice
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-26
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Jawiszowice
Cena wywoławcza: 360 259,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2344/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 lutego 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala  208 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00003580/4, oznaczonej jako: Gospodarstwo rolne, opisanej jako nieruchomość położona w Jawiszowicach, obr. nr 1 składająca się z działek ew. nr 939/4, 742/112 oraz działki nr 742/33 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 5 przy ul. Wyszyńskiego. Działka nr 742/33 o pow. 0,4605 ha, w kształcie wydłużonego prostokąta, zabudowana jednopiętrowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 149,64 m2. Budynek wykonany w technologii murowanej, częściowo podpiwniczony, elewacja ocieplona, dach kryty papą. Obiekt po częściowej modernizacji i remoncie Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej: lawy fundamentowe żelbetowe, ściany przyziemia betonowe, izolacje przeciwwilgociowe (pozioma i pionowa). Ściany parteru z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany działowe niekonstrukcyjne z cegły dziurawki, zbrojone bednarką, stropy płytowe żelbetowe, grubość 12 cm. Schody żelbetowe wylewane na mokro, obłożone drewnem, dach o konstrukcji drewnianej, wentylowany, kryty papą. Ściany – malowane emulsyjnie, flizy, boazeria, tapety. Stolarka okienna i drzwiowa – PCV i drewniane, zespolone starego typu (do wymiany), drzwiowa drewniana płytowa  pełna i szklona. podłogi i posadzki - panele podłogowe, płytki ceramiczne, wylewki betonowe, parkiety. Instalacje – elektryczne, wodociągowa, kanalizacyjna, cw z bojlera elektrycznego, co – piec grzewczy na węgiel, instalacja gazowa.    Stan techniczny  dobry, standard wykończenia – powyżej przeciętnego, układ funkcjonalny korzystny dla celów mieszkalnych. Działka nr 742/112 o pow. 0,1201 ha, niezabudowana, o foremnym prostokątnym kształcie. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Kusocińskiego (o nawierzchni asfaltowej) - konieczność wykonania wjazdu nad kanałem ściekowym. Zagospodarowanie – na działce nasadzenia niskie niepielęgnowane, samosiejki. Uzbrojenie sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa w ulicy i w działkach sąsiednich, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energii elektrycznej niskiego napięcia, na działce znajduje się słup elektroenergetyczny. Działka nr 939/4 o pow. 0,2700 ha o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, na terenie zalewowym. Brak prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Zagospodarowanie: na działce nasadzenia niskie niepielęgnowane, samosiejki.                                                                                                                                                       

UWAGA: istnieje niezgodność pomiędzy prawem ujawnionym w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów, w księdze wieczystej ujawnione jest prawo własności przysługujące Renacie Wójcik i Tomaszowi Wójcik na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, w rejestrze gruntów natomiast na zasadach współwłasności ułamkowej.   

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 480 346,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 360 259,50 zł (3/4 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 48 034,60 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

- na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, tj. do dnia (25.02.2016), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika),

- w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji – tj. do dnia (26.02.2016) do godziny (12:00).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jawiszowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone