strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Gdańsku
Wyroby jubilerskie – Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wyroby jubilerskie – Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 105 i 105a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

18 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 54/56, (pomieszczenie licytacji wejście od strony parkingu Urzędu), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

stanowiących własność Skarbu Państwa, tj.

 

Poz.

Przedmiot licytacji

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

53 szt. używanych wyrobów jubilerskich wykonanych ze złota, bursztynu oraz kamieni półszlachetnych (próba złota: 333, 375, 500, 585, 700) o łącznej wadze kruszcu 135,34 gr. oraz łącznej wadze kamieni 67,1 gr.

11 500,30 zł

10 006,50 zł

2.

14 sztuk używanych wyrobów jubilerskich wykonanych ze złota (próby 333, 585, 750) o łącznej wadze kruszcu 175,68 gr.

16 369,20 zł

14 422,20 zł

3.

Używany pierścionek wykonany z białego złota (próba 585) wraz z brylantami o łącznej wadze 2,870 gr.

767,00 zł

667,00 zł

 

Kosztowności zostały oszacowane przez biegłego skarbowego.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Wadium licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

Cena wywołania wynosi nie mniej niż wartość kruszcu z którego zostały wykonane.

Warunkiem odbycia się licytacji jest uczestnictwo co najmniej dwóch licytantów.

Ww. przedmioty można oglądać w dniu sprzedaży w składnicy egzekucyjnej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (pomieszczenie licytacji na parterze) ul. Rzeźnicza 54/56 w dniu licytacji od godz. 9:00 do 10:00 lub w dniach 14.12-16.12 w godz. 10:00-12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, II licytacja odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 12:00 w tym samym miejscu. Ww. przedmioty będzie można oglądać w dniu sprzedaży w godzinach 11:00-12:00.

Ponadto tutejszy organ egzekucyjny informuje, że nabywca obowiązany jest uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego nie udziela gwarancji na zakupiony towar oraz nie odpowiada za jego wady ukryte bądź za wykorzystanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podawania przyczyny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 58 32 12 547 bądź osobiście w pok. 319A, III piętro.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rzeźnicka
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone