strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Notebook DELL Vostro
(elektronika - komputery)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-05
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Notebook DELL Vostro
Cena wywoławcza: 1 650,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2648/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 stycznia 2016 r. o godz. 11:30

 

w lokalu: Dom Aukcyjny DAWRO ul. Wodzisławska 8 we Wrocławiu odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należących do dłużnika:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Notebook DELL Vostro V3560 6MSZ0X1,

express service code 14439613285,

kolor szaro-srebrno-czarny + zasilacz kablowy czarny

CN-06TM1C-72438-34F-B71D-A01, sprawny

1 [szt.]

2 200,00 zł **)

1 650,00 zł  **)

 

*) cena za sztukę PLN

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.

Komornik informuje, że zgodnie z:

Art. 8671. §1 KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę 220,00 zł, która może być uiszczona bezpośrednio przed licytacją do rąk komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 - w tytule przelewu: „rękojmia na licytację KM 2648/15 imię i nazwisko licytanta”.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 8672. § 1.KPC Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wodzisławska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone