strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Udział w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. 96,00 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. 96,00 m2.
Cena wywoławcza: 173 762,40
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2926/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka  (tel. (91) 321 21 24) Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 stycznia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wys. 28/40 części w prawie własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2, o powierzchni 96,00 m2, znajdującego się w miejscowości Międzyzdroje przy ulicy Niepodległości 19. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w 46/100 i 50/100 wspólnej części budynku i prawie wieczystego użytkowania terenu objętych Księgą Wieczystą 5143 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1W/00005414/5 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w technologii tradycyjnej w okresie prawdopodobnie przedwojennym. Jest to budynek piętrowy, podpiwniczony, dwurodzinny. Budynek w dobrym stanie technicznym. Dach spadowy pokryty dachówką, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Tynki zewnętrzne tradycyjne. Lokal nr 2 składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, hollu. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny.

Udział 28/40 części oszacowany jest na kwotę: 231 683,20 zł.

I Cena wywołania wynosi: 173 762,40 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 23 168,32 zł najpóźniej do dnia licytacji, tj. 8.01.2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Niepodległości
Miasto: Międzyzdroje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone