strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Udział w nieruchomości niezabudowanej w Rzeszotarach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-14
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w nieruchomości niezabudowanej w Rzeszotarach
Cena wywoławcza: 25 325,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4675/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 875 kpc, że w dniu

 

14 stycznia 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej: udział w wysokości 1/2 części nieruchomości w działce 1429/2, położonej: Rzeszotary, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce nr KR1I/00032744/8.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 50 650,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 25 325,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna buc uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, niezagospodarowana.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rzeszotary
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone