strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. 1,3500 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. 1,3500 ha.
Cena wywoławcza: 1 125,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 324/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Podlodów, gmina Łaszczów, oznaczonej numerami działek 87, 124, 173 arkusz ewidencyjny 1 o łącznej powierzchni 1,3500 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00024251/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

- suma oszacowania działki nr 87 o powierzchni 0,45 ha: 3 798,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 2 532,00 zł, wysokość rękojmi 379,80 zł.
- suma oszacowania działki nr 124 o powierzchni 0,32 ha: 1 688,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 125,33 zł, wysokość rękojmi 168,80 zł.
- suma oszacowania działki nr 173 o powierzchni 0,58 ha: 9 401,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 6 267,33 zł, wysokość rękojmi 940,10 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Podlodów
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone