strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działki niezabudowane i zabudowane, Brzozowa, Siemiechów
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-02
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane i zabudowane, Brzozowa, Siemiechów
Cena wywoławcza: 341 817,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2288/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

2 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników: (…), tj.:

1.    Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Brzozowa, gmina Gromnik, powiat Tarnów, obejmująca działki ewidencyjne:

-       668/1 – niezabudowana o powierzchni 0,39 ha,

-       669/1 – niezabudowana o powierzchni 0,02 ha,

-       669/2 – zabudowana budynkiem murowanym mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 124,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym (o powierzchni 86,89 m2), z częścią garażową (o powierzchni użytkowej 24,48 m2), kryte wspólnym dachem – działka o powierzchni 0,72 ha,

-       670/1 – niezabudowana o powierzchni 0,65 ha,

-       672 – niezabudowana o powierzchni 0,23 ha,

-       825 – niezabudowana o powierzchni 0,26 ha,

-       826 – niezabudowana o powierzchni 0,02 ha.

Ww. nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą w Tuchowie nr TR2T/00041917/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 512 726,00 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych), w tym:

Działka nr 669/2 – 354 977,00 zł,

Działka nr 825 – 5 378,00 zł,

Działka nr 826 – 414,00 zł,

Działka nr 668/1 – 51 987,00 zł,

Działka nr 669/1 – 3 154,00 zł,

Działka nr 670/1 – 75 725,00 zł,

Działka nr 672 – 21 091,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 341 817,33 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemnaście złotych 33/100).

 

2.    Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Siemiechów, gmina Gromnik, powiat Tarnów, opisana jako: działka ewidencyjna o nr: 1525 o powierzchni 0,70 ha zabudowana budynkiem murowanym handlowo-administracyjno-socjalnym o powierzchni 131,76 m2 oraz z dobudowaną kotłownią o powierzchni 14,27 m2, budynkiem wiaty stalowej częściowo zamkniętej o powierzchni 179,12 m2, budynkiem magazynowym nr 1 o powierzchni 72,90 m2, budynkiem magazynowym nr 2 o powierzchni 121,50 m2, budynkiem magazynowo-warsztatowym o powierzchni 184,68 m2, posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą w Tuchowie nr TR2T/00200639/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 559 003,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 372 668,66 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 66/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 20 stycznia 2016 r. i 27 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzozowa, Siemiechów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone