strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Udział 1/2 w nieruchomości o powierzchni 0,1122 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-04
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości o powierzchni 0,1122 ha
Cena wywoławcza: 13 850,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 628/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

4 lutego 2016 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (UDZIAŁ 1/2)
prowadzona w trybie uproszczonym

 

Ułamkowa część nieruchomości – udział 1/2 – położonej w miejscowości Kluszkowce, gm. Czorsztyn, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00155851/5 składającej się z działki ewidencyjnej nr 871/1 o łącznej powierzchni 0,1122 ha (1 122 m2) – grunt rolny, stanowi własność dłużnika: (…).

 

Działka gruntu położona jest w pośredniej strefie miejscowości Kluszkowce, w odległości ok. 1 km od centrum wsi, w trójkącie pomiędzy ul. Gorczańską a drogą gminną do Mizernej. Dostęp do działki na podstawie zapisanego prawa przechodu i przejazdu z drogi gminnej po działkach 871/3 i 971/2. Grunty sąsiadujące są również przeznaczone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, usług rekreacji indywidualnej. Obecne zagospodarowanie gruntu to łąka. Działka o kształcie zbliżonym do rombu o wymiarach 45 x 25 m – ułożonego na kierunku południowy-wschód – północny-zachód. Możliwość doprowadzenia sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Grunt nieogrodzony. Brak powierzchniowych efektów wodnych. W bezpośrednim sąsiedztwie cieków brak.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn – zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czorsztyn nr XVII/147/2012 z dnia 15.06.2012 r. – opublikowaną w Dz. U. woj. małopolskiego z dnia 20.07.2012 r, poz. 3584 – działka nr 871/1 o pow. 1 122 m2 – znajduje się w terenie o symbolu „32.2.MN/MT” – „tereny zabudowy mieszkalnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej”.

 

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 27 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 13 850,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 2 770,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę sprawy.

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 677/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kluszkowce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone