strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Lokal niemieszkalny o pow. 378,02 m2.
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-27
Godzina: 08:04:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 378,02 m2.
Cena wywoławcza: 1 139 202,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1783/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 stycznia 2016 r. o godz. 8:40

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXII, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Kielce, przy ulicy Warszawskiej 312 A, oznaczonej jako lokal niemieszkalny nr 312/A o łącznej powierzchni 378,02 m2.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 37802/301388, numer księgi wieczystej KI1L/00101248/5.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o numerze KI1L/00107484/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 518 937,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 139 202,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07 1020 2629 0000 9902 0015 8667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmie albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Warszawska
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone