strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"MARBUD" Remonty-Budownictwo-Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość zabudowana w Choczni - „Marbud”
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-20
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana w Choczni - „Marbud”
Cena wywoławcza: 15 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Marbud” Remonty – Budownictwo – Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wybór nabywcy:

1.    udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej położonej w Choczni przy ul. Biała Droga 138 o łącznej powierzchni 2 119 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1W/00076322/6. Cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez mBank SA o numerze: 51 1140 2017 0000 4802 1304 1961 wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy 00/100 złotych) w terminie do dnia 21 kwietnia 2016 r. Oferty pisemne należy składać w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Marta Skrzyniarz Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków w terminie  do dnia 17 czerwca 2016 r. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii Notarialnej wpłynie do dnia 17 czerwca 2016 r. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie - opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Tomasz Marczyńskiego VIII GUp 48/13/S, Chocznia –NIE OTWIERAĆ”, zaadresowanej na adres Kancelarii Notarialnej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 20 czerwca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Marta Skrzyniarz Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków o godz. 11.00.

2.    pakietu na który składają się:

a.    450 udziałów w spółce pod firmą „Marbud” Remonty – Budownictwo – Wyposażenie sp. z o.o. w Andrychowie (KRS nr 308109);

b.    Wszystkie istniejące w dniu rozstrzygnięcia przetargu wierzytelności (obecnie w wysokości nominalnej 581 523,03 zł) względem spółki „Marbud” Remonty – Budownictwo – Wyposażenie sp. z o.o. w Andrychowie (KRS nr 308109);

c.    Wszystkie istniejące w dniu rozstrzygnięcia przetargu wierzytelności (obecnie w wysokości nominalnej 310 307,96 zł) względem spółki Bentt sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich (KRS nr 0000256002).

Cena wywoławcza za pakiet wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez mBank SA o numerze: 51 1140 2017 0000 4802 1304 1961 wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100 złotych) w terminie do dnia 21 kwietnia 2016 r. Oferty pisemne należy składać w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Marta Skrzyniarz Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków w terminie  do dnia 17 czerwca 2016 r. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii Notarialnej wpłynie do dnia 17 czerwca 2016 r. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie - opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup udziałów i wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasz Marczyńskiego VIII GUp 48/13/S, –NIE OTWIERAĆ”, zaadresowanej na adres Kancelarii Notarialnej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 20 czerwca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie Marta Skrzyniarz Notariusz, ul. Grunwaldzka 26/1, 31-524 Kraków o godz. 11.45.

Z operatami szacunkowym można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym ustalić termin oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. gen. J. Sowińskiego 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym ((12) 634 52 92).

Warunki Przetargu opublikowane są na stronie internetowej: www.dawro.pl/marbud

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Biała Droga
Miasto: Chocznia
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone