strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o pow. 47,61 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 47,61 m2
Cena wywoławcza: 96 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 420/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00022689/5

ICo 354/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 marca 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego 1/2 stanowiącego własność dłużniczki  (…).

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Skarbimierzu Osiedlu przy ulicy Akacjowej 6B/11 mieszczący się na 4 kondygnacji w klatce, na który składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 47,61 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00022689/5. Z własnością lokalu związany jest udział, w 1/73 częściach, we współwłasności działki gruntu nr 32 z arkusza mapy 2 obrębu 0160 Skarbimierz Osiedle, stanowiącej tereny mieszkaniowe – B obszaru 0,5340 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku na tym gruncie posadowionego, objętych księgą wieczystą KW nr OP1B/00021013/9.

 

Suma oszacowania wynosi 128 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 075,00 zł.

Wartość rynkowa udziału, należącego do dłużnika (…), w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości lokalowej wynosi 64 050 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 037,50 zł.

Wartość rynkowa udziału, należącego do dłużnika (…), w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości lokalowej wynosi 64 050 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 037,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu jednego z udziału powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 6 405,00 zł natomiast licytant przystępujący do przetargu dwóch udziałów  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania całego lokalu tj. 12 810,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Akacjowa
Miasto: Skarbimierz
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone