strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Lokal mieszkalny o pow. 79,05 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-01
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 79,05 m2
Cena wywoławcza: 168 388,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1015/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

1 lutego 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 – położonej w Krakowie-Podgórzu przy ul. Goplana 15a, o pow. 79,05 m2, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00084012/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  224 518,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 168 388,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 22 451,80 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 1015/14) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przysadzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo oz zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Goplana
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone