strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska
Lokale niemieszkalne, 38 m2 i 124,8 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-01
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale niemieszkalne, 38 m2 i 124,8 m2
Cena wywoławcza: 39 334,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 507/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska (tel. (41) 247 60 80) ogłasza, że dnia

 

1 lutego 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1, sala nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: lokal niemieszkalny, sala sprzedaży, pow. użyt.: 124,8 m2, dotychczas używany jako apteka,

położonej: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Śliska 16/1U,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56865 (NKW: KI1O/00056865/8).

Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 700,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

oraz, że dnia 1 lutego 2016  r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1, w sali nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: lokal niemieszkalny, pomieszczenie, pow. użyt.: 38 m2,

położonej: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Śliska 16/3U,

dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56866 (NKW: KI1O/00056866/5).

Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wskazane lokale na chwilę obecną (po przebudowie) tworzą całość, sąsiadują ze sobą. Łącząc dwa lokale (124 m2 i 38 m2) uzyskano dużą powierzchnię lokalową pod obecną aptekę. Do samodzielnego funkcjonowania wymaga przystosowania przez zamurowanie drzwi łączących oba lokale. Lokal ma dwa wejścia: od ulicy do sali sprzedaży i na zaplecze z drugiej strony budynku. W lokalu są pomieszczenia: biurowe, dwa pomieszczenia magazynowe oraz socjalne.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach

58 1020 2629 2203 0000 2005 0714

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z dyspozycją art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem urzędowo poświadczonym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Śliska
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone