strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 392,96 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-10
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 392,96 m2.
Cena wywoławcza: 985 698,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2487/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom (…), zawiadamia na podstawie art. 953 i 983 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 lutego 2016 r. o godz. 14:15

 

w sali nr D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 376/13 o powierzchni 615 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 392,96 m2, położonej w Krakowie przy ul. Czechowicza 2c, obręb 53, jednostka ewidencyjna Podgórze, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00149995/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 478 547,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 985 698,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 1 lutego 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Czechowicza
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone