strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działki niezabudowane – drogi wewnętrzne.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-16
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane – drogi wewnętrzne.
Cena wywoławcza: 122 012,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4650/13 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O II TERMINACH LICYTACJI

CZTERECH NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter zawiadamia na podstawie art. 1013 1 § 1 kpc - 1013 6 § 1 kpc w trybie egzekucji uproszczonej z nieruchomości, że w dniu

 

16 lutego 2016 roku

 

w kancelarii komornika, tj. Poznań, ul. Wiśniowa 12, odbędą się

 

CZTERY DRUGIE LICYTACJE

 

prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne - dojazdowe do innych nieruchomości lecz nie stanowiących dróg publicznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych DZ.U.2015.460 (tekst jednolity) i tak:

 

·        godz. 12:00 nieruchomość gruntowa – działki nr 49/47, 49/50 o łącznej  powierzchni 1,2918 ha, położona w miejscowości Kliny, posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KW: PO1P/00259280/0 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Ww. nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 651 475,00 zł.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania nieruchomości wynosi: 325 737,50 zł.

 

·        godz. 12:15 nieruchomość gruntowa – działki nr 131, 142, 145, 146 o łącznej powierzchni 0,4581 ha, położona w miejscowości Kliny, posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KW: PO1P/00183533/5 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Ww. nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 244 024,00 zł.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania nieruchomości wynosi:122 012,00 zł.

 

·        godz. 12:30 nieruchomość gruntowa – działki 24/60, 24/67, 24/68 o łącznej pow. 4,1235 ha, położona w miejscowości Dębogóra, posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KW: PO1P/00167075/8 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Ww. nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 524 296,00 zł.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania nieruchomości wynosi: 262 148,00 zł.

 

·        godz. 12:45 nieruchomość gruntowa – działki 6/1, 6/19, 6/27, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36 o łącznej powierzchni 0,5818 ha, położona w miejscowości Mielno posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KW: PO1P/00068835/0 w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Ww. nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 369 545,00 zł.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania nieruchomości kwotę: 184 772,50 zł.

 

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości była (…).

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:0015:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operaty szacunkowe tych nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Na kupującym ciąży obowiązek uiszczenia całej ceny nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, ewentualnie nie mniej niż 20% ceny nabycia, a pozostała kwota powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego, pod rygorem wygaśnięcia skutków przybicia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kliny, Dębogóra, Mielno
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone