strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna
Dzierżawa nieruchomości o funkcji mieszkaniowej i usługowej o pow. ok. 5 000 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-04
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Dzierżawa nieruchomości o funkcji mieszkaniowej i usługowej o pow. ok. 5 000 m2.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

 

Zaproszenie

do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości położonej w Słupsku przy Szczecińskiej, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. uprzejmie zaprasza zainteresowanych do składania ofert na wieloletnią dzierżawę działki, położonej przy ul. Szczecińskiej, o pow. ok. 5 000 m2, działka gruntu nr 872, KW nr 18687.

Nieruchomość położona przy ul. Szczecińskiej znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Jagiellońska”, na terenie o funkcji:

-        zabudowa mieszkaniowa-wielorodzinna,

-        zabudowa usługowa.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się powyżej parterów wyłącznie usługi biurowe, budynki zamieszkania zbiorowego. MPZP nakazuje obowiązującą linię zabudowy zgodną z sąsiadującą zabudową przy ul Szczecińskiej, dodatkowo minimalna wysokość zabudowy to 3 kondygnacje nadziemne.

Oferta powinna zawierać:

1.    imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

2.    datę sporządzenia oferty,

3.    proponowaną kwotę miesięcznego czynszu wraz z proponowanym terminem dzierżawy,

4.    sposób zapłaty,

5.    oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,

6.    koncepcję zagospodarowania terenu wraz z jej wizualizacją.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. zastrzega, że na dzierżawionej nieruchomości nie może być prowadzona działalność konkurencyjna względem Spółki.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Kazimierz Banasik, ul. Piłsudskiego 74, 76-200 Słupsk, tel. 662 196 623, email: technika@pks.slupsk.pl.

Oferty należy składać w terminie do godz. 15:00 dnia 4 lutego 2016 r. na adres: PKS Słupsk S.A. ul. Piłsudskiego 74, 76-200 Słupsk z dopiskiem: „Oferta dzierżawy nieruchomości ul. Szczecińskiej w Słupsku”.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szczecińska
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone