strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Działka zabudowana o łącznej pow. 1,5014 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-29
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o łącznej pow. 1,5014 ha.
Cena wywoławcza: 86 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3558/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00034278/8

ICo 888/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 lutego 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00034278/8, w gminie Lewin Brzeski, stanowiącej grunty orne, tereny zabudowane mieszkalne w roli i rowy, o łącznej powierzchni 1,5014 ha, na którą składają się działki obrębu 0125-Nowa Wieś Mała:

Działka rolna nr 85/2 obejmująca użytki: grunty orne RIVa – 0,5704 ha, grunty orne RIVb – 0,1666 ha i grunty orne RV – 0,2744 ha, łącznego obszaru 1,0114 ha, o średniej użyteczności rolniczej.

Działka nr 195 obejmująca użytki: grunty orne RIIIb – 0,3200 ha, grunty orne RIVa – 0,0200 ha, użytki rolne zabudowane B-RIVa – 0,1400 ha i rowy W – 0,0100 ha, łącznego obszaru 0,4900 ha, położona pod numerem 12 w Nowej Wsi Małej, zabudowana budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 66,15 m2, oraz trzema budynkami gospodarczymi, o łącznej powierzchni zabudowy 253 m2.

Suma oszacowania wynosi 129 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 950,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowa Wieś Mała
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone