strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Działki o łącznej pow. 776 m2, budynek mieszkalny o pow. 282,05 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-29
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 776 m2, budynek mieszkalny o pow. 282,05 m2
Cena wywoławcza: 224 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 713/13
Opis:

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

29 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51 w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

działki o nr ewidencyjnym 1337 i 1338 o łącznej pow. 776 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym w budowie (pow. użytkowa 176,10 m2; pow. całkowita 282,05 m2). Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący posadowiony jest na działkach nr 1337 i 1338 wzdłuż drogi dojazdowej. Został wybudowany w latach 1995-1998, a jego budowa nie została zakończona do dnia dzisiejszego. Część pomieszczeń wewnątrz budynku jest niewykończona, docieplenie budynku styropianem nie jest zakończone w ok. 40%. Budynek mieszkalny wolnostojący jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze: parter i poddasze zajmują pomieszczenia mieszkalne. Budynek wyposażony w następujące instalacje i urządzenia: instalację elektryczną, oświetleniową (w piwnicy: instalacja elektryczna nie zakończona – brak prądu i osprzętu), wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową). Przedmiotowa nieruchomość gruntowa o nr ewid.: 1337 i 1338 położona jest w Bielawie, w powiecie dzierżoniowskim, w województwie dolnośląskim. Działki usytuowane są w strefie pośredniej miasta Bielawa przy ul. Juliana Tuwima 47, w odległości ok. 1,0 km od centrum miasta Bielawa. Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 10.09.2089 r.

Budynek mieszkalny jednorodzinny posadowiony na działkach o nr geod: 1337 i 1338 nie posiada odbioru technicznego i nie jest ujawniony w KW nr SW1D/00014227/0.

 

Suma oszacowania wynosi 298 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 870,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. ustalonych w kancelarii, przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 51 oraz w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Juliana Tuwima
Miasto: Bielawa
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone