strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu
Lokal mieszkalny o pow. 61,07 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-23
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 61,07 m2
Cena wywoławcza: 53 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1120/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI (I Co 1422/14)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

23 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 215, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 o pu 61,07 m2, położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kłodnickiej 8b. Z lokalem związany jest udział w wysokości 391/10000 w nieruchomości wspólnej, tj. w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, a także udział w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1266/5, arkusz mapy 8, obręb 0046 Kłodnica o powierzchni 0,1223 ha. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW nr OP1K/00056286/7, nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW nr OP1K/00035108/2. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454,

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kłodnicka
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone