strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Działki rolne, budynek gospodarczo-mieszkalny w Piotrowicach i Łężcach.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-11
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki rolne, budynek gospodarczo-mieszkalny w Piotrowicach i Łężcach.
Cena wywoławcza: 602 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2440/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 lutego 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 204 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużników: (…), opisanej jako:

-        nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona działkami ewid. nr 47/1, 50/3, 57/5, 57/6, 57/7, 193/4, o łącznej powierzchni 45,80 ha. W skład nieruchomości wchodzi 6 działek rolnych z czego działka nr 57/6 zabudowana jest budynkiem gospodarczo-mieszkalnym, działka nr 193/4 na obszarze 16,57 ha obsadzona jest drzewostanem iglastym i liściastym, zagospodarowanie działki nr 57/5 stanowi płyta żelbetonowa z silosami. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Piotrowice, obręb 8 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie o numerze KW LE1G/00023856/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 476 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 75% wartości oszacowania, tj. kwotę 1 107 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 § 1 kpc rękojmię w wysokości 147 600,00 zł. (tj. 10% ceny oszacowania), najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie przy ul. Rynek 45/2-3.  Rękojmię można uiścić także na konto Komornika w

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy nr

70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

Nieruchomość tę można oglądać w dni powszednie, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

 

-        oraz opisanej jako nieruchomość gruntowa oznaczona działkami ewid. nr 178, 191, 193, 195, 197, 200/1, 205/1, 209/1, 213/1, 215, 217, 223/1, 228/1, 231/1, 234/1, 235, 312, 314, 318, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 334, 336, 516, 517, 567, 568, 570, 572, 574, 576, 578, o łącznej pow. 95,05 ha. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Łężce, obręb 6 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie o numerze KW LE1G/00024749/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 803 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 75% wartości oszacowania, tj. kwotę 602 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 § 1 kpc rękojmię w wysokości 80 300,00 zł. (tj. 10% ceny oszacowania), najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie przy ul. Rynek 45/2-3.  Rękojmię można uiścić także na konto Komornika w

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy nr

70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

Nieruchomość tę można oglądać w dni powszednie, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Piotrowice, Łężce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone