strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik
Lokal mieszkalny o powierzchni 36,30 m2 – udział 1/2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-18
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 36,30 m2 – udział 1/2
Cena wywoławcza: 19 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2742/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 lutego 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w sali nr 107, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości lokalowej – samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 36,30 m2 składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC, wraz z udziałem 2214/10000 w częściach wspólnych nieruchomości. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia piwniczne o powierzchni 8,80 m2. Lokal położony jest w Wałbrzychu przy ul. Wyszyńskiego 118/3, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr KW SW1W/00042770/3, budynek zlokalizowany jest na działce nr 80/2, obręb nr 5 Piaskowa Góra.

 

Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 333,33. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 900,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 17.02.2016 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O. Wałbrzych 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wyszyńskiego
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone