strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka niezabudowana o pow. 1,0270 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-11
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 1,0270 ha
Cena wywoławcza: 77 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 696/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131 § 1, 10136 oraz art. 867 kpc w dniu

 

11 lutego 2016 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w miejscowości Kacwin, gm. Łapsze Niżne, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00132856/3, składa się z działki ewidencyjnej nr 1786 o powierzchni 1,0270 ha (10 270,00 m2) – działka rolno-budowlana w kształcie rombu o szer. ok. 35 m i długości ok. 300,00 m, stanowi własność dłużnika:

(…).

Nieruchomość stanowi pas gruntu rolno-budowlanego o szerokości ok. 35 m i ciągnącego się od ul. Kowolówka w kierunku zachodnim na długości ok. 300 m. Grunt aktualnie stanowi skoszoną łąkę, pastwisko oraz zakrzaczony grunt (odcinek na dł. ok. 50 m x 35 m położony na skarpie). Znajduje się w pośredniej i peryferyjnej strefie wsi Kacwin, w odległości ok. 1,5 km od centrum.

Działka nr 1786 od strony zachodniej przylega do drogi lokalnej gruntowej, a od strony wschodniej przylega do ul. Kowolówka (za potokiem Kacwinianka). Działka o kształcie rombu, bez rowów i urządzeń melioracyjnych. Część budowlana przylegająca do ul. Kowolówka bez uzbrojenia, położona w terenie płaskim a pozostała część na niewielkim wzniesieniu w kierunku wschodnim. Nieogrodzona. Część budowlana działki przylegająca do ul. Kowolówka dogodna do zabudowy.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapsze Niżne działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „187- RM” – tereny zabudowy mieszkalnej zagrodowej – ok. 30% oraz „R,ZL” – tereny upraw polowych i wskazane do zalesień i zadrzewień – ok. 70%.

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 103 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 77 325,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 310,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed licytacją w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 359/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kacwin
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone