strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki o łącznym obszarze 3.2755 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-10
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznym obszarze 3.2755 ha
Cena wywoławcza: 7 500 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Sygn. akt: VIII GUp 64/14/S 

 

OGŁOSZENIE

o sprzedaży nieruchomości i udziału w nieruchomościach

 

Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości „Maexpa – Polska  Spółki z o.o z siedzibą
w Paczółtowicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w przetargu nieograniczonym i zaprasza wszystkich chętnych do  składania  ofert na zakup nieruchomości oraz udziałów
w nieruchomościach
położonych w Paczółtowicach, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, w skład których wchodzą następujące nieruchomości:

I

Działki ew. nr 54/48, 54/49, 54/51, 54/56, 54/57, 54/58, 54/59, 54/60, 54/61, 54/62, 54/63, 54/67, 54/68, 54/69, 54/70, 54/71, 54/72, 54/73, 54/74, 54/75, 54/78, 54/79, 54/80 Paczółtowice

Łączny obszar 3.2755 ha, objętej KW KR2K/00052145/4.

 

II

Udział w nieruchomości:

1. 314/1000 części nieruchomości: dz. nr 54/64 KW - KR2K/00056171/3

2. 4/8 części w nieruchomości KW KR2K/00056174/4 (wraz z udziałem w 370/1000
w częściach wspólnych)

3. 487/1000 części w zabudowanej nieruchomości KW - KR2K/00056142/1

4. 6/8 części w nieruchomości KW KR2K/00056144/5 (wraz z udziałem 371/1000
w częściach wspólnych)

5. 298/1000 części w zabudowanej nieruchomości KW- KR2K/00056118/4

6. 4/8 części w nieruchomości KW- KR2K/00056120/1 (wraz z udziałem 372/1000
w częściach wspólnych)

III

1. Udział w 122/132 części w nieruchomości stanowiącej drogę, KW- KR2K/00056121/8

 

CENA WYWOŁANIA 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) NETTO.

Do ceny doliczony zostanie podatek Vat zgodnie z obowiązującą stawką w budownictwie.

Wadium wynosi 5% ceny wywołania.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej
z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 10 lutego 2016 r. na adres: KANCELARIA ADWOKACKA  Klaudia Starzak Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 39 z napisem na kopercie OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PACZÓŁTOWICE >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi przed komisją przetargową dnia
17 lutego 2016 r. godz. 9:00.

Z przedmiotem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem oraz innymi dokumentami można zapoznać się najpóźniej do dnia 10.02.2016 r.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 10.02.2016 r.

Wszystkie Księgi wieczyste wymienione w ogłoszeniu prowadzi: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy  
w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Paczółtowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone