strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Lokal mieszkalny w Krakowie.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-16
Godzina: 11:10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krakowie.
Cena wywoławcza: 182 142,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3442/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

16 marca 2016 r. o godz. 11:10

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonej w Krakowie przy ul. Wallenroda 53/75, stanowiącej własność dłużnika:

(…) posiadającej założony zbiór dokumentów w SM „Nowy Prokocim”.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 242 857,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 182 142,75 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote 75/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 24 285,70 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 70/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 9.03.2016 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wallenroda
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone