strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ZRUG Toruń SA w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości magazynowej i biurowej z wyposażeniem – ZRUG – Toruń S.A.
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-18
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości magazynowej i biurowej z wyposażeniem – ZRUG – Toruń S.A.
Cena wywoławcza: 27 304,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości „ZRUG – TORUŃ” S.A. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 10

 

ogłasza przetarg, w oparciu o wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu Wydziału VI Gospodarczego z dnia 30 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI GC 56/13, który uprawomocnił się w dniu 22 maja 2013 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu, przy ul. Wapiennej 10 oraz ruchomości w kwocie łącznej 1 766 517,00 zł.

 

I. Sprzedaż obejmuje:

1.      prawo własności nieruchomości zabudowanej halą warsztatowo-magazynową z zapleczem biurowo-socjalnym o pow. użytkowej 1 208,29 m2, położonej
w Toruniu przy ul. Wapiennej 10, oznaczonej jako działki nr 21/131 o pow. 0,0408 ha; 10/14 o pow. 0,4241 ha; 21/130 o pow. 0,6861 ha; 21/91 o pow. 0,1052 ha; 10/15 o pow. 0,0114 ha; 10/10 o pow. 0,0797 ha, o łącznej powierzchni 1,3473 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TO1T/00075823/1, za kwotę 1 528 500,00 zł, w tym wartość gruntu w kwocie 868 500,00 zł.

2.      prawo własności ruchomości, które stanowią

2.1    wyposażenie biurowe: szafki, krzesła, biurka, telefony, drukarki, komputery, niszczarki, modemy, kalkulatory, laptopy, skanery, urządzenia AGD – szczegółowo opisane w załączniku nr 1 od poz. 1 do poz. 220, za cenę 41 923,00 zł;

2.2    stany magazynowe: rury, otuliny, kołnierze, elektrody, uszczelki, zawory i inne – szczegółowo opisane w załączniku nr 2 od poz. 1 do poz. 589 za cenę 27 304,00 zł;

2.3    urządzenia: łyżki czerpakowe, agregaty, spawarki, barakowozy, inne zgromadzone na placu magazynowym szczegółowo opisane w załączniku nr 3 od poz. 1 do poz. 47 oraz plac i magazyn: kręgi betonowe, obciążniki betonowe, wiertarki, stoły ślusarskie, i itp. – szczegółowo opisane w załączniku nr 4 od poz. 1 do poz. 245 za cenę 168 790,00 zł;

o łącznej wartości 238 017,00 zł brutto.

II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.    Złożenie pisemnej oferty do dnia 15.02.2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego przy ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 203 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa „ZRUG – TORUŃ” S.A. - sygn. akt V GUp 9/12";

Wpłacenie wadium do dnia 15.02.2016 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej wartości przedmiotu przetargu opisanego w pkt. 1 regulaminu tj. prawa własności nieruchomości i własności ruchomości, bądź też oddzielnego przedmiotu przetargu nieruchomości lub ruchomości, na rachunek bankowy Syndyka, który prowadzony jest w

Banku PEKAO S.A. O. Toruń nr 08 1240 4009 1111 0010 4790 9617.

 

III. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18.02.2016 r. o godz. 10:30 w sali nr 105 w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16.

 

IV. Syndyk zastrzega sobie:

1.                 że będą brane pod uwagę tylko oferty złożone co najmniej na kwotę odpowiadającą cenie wywoławczej,

2.                 prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

3.                 prawo zarządzenia przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy,

4.                 prawo do odwołania aukcji w każdym czasie, unieważnienia aukcji bez podania przyczyny lub zamknięcia aukcji bez wybrania oferty.

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków przetargu oraz zapoznać się z przedmiotem przetargu w każdy dzień roboczy w godz. od 8:00 do 14:00 w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 10/51, tel. (56) 621 91 61 oraz na stronie internetowej www.kancelaria-cedrowski.pl.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone