strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Działki, Drelowo
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-24
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Drelowo
Cena wywoławcza: 207,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 374/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 lutego 2016  r. o godz. 12:00

 

w sali nr IV Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 240 o pow. 1,8077 ha – łąki trwałe, rowy; działka nr 355/1 o pow. 2,7663 ha – grunty orne i rowy; działka nr 378 o pow. 0,1443 ha – lasy i grunty leśne; działka nr 467 o pow. 0,0366 ha – lasy i grunty leśne; działka nr 587 o pow. 0,1742 ha – lasy i grunty leśne; działka nr 605
o pow. 0,1005 ha –lasy i grunty leśne; działka nr 638 o pow. 0,0240 ha – lasy i grunty leśne; działka nr 928 o pow. 0,0746 ha – lasy i grunty leśne; działka nr 983 o pow. 0,0176 ha – lasy
i grunty leśne; działka nr 1063 o pow. 0,3588 ha – łąki trwałe, rowy, lasy i grunty leśne; działka nr 1065/1 o pow. 0,8865 ha – łąki trwałe, rowy, lasy i grunty leśne; działka nr 1206/1 o pow. 0,8877 ha – łąki trwałe, rowy położone w DRELOWIE posiadające założoną księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00049811/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 103 411,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 77 558,25 zł.

Nieruchomość – działka nr 1206/1 oszacowana jest na kwotę 8 597,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 6 448,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 1063 oszacowana jest na kwotę 4 056,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3 042,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 1065/1 oszacowana jest na kwotę 10 022,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 7 516,50 zł.

Nieruchomość – działka nr 240 oszacowana jest na kwotę 17 506,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 13 130,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 928 oszacowana jest na kwotę 1 169,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 877,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 983 oszacowana jest na kwotę 276,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 207,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 378 oszacowana jest na kwotę 2 260,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 695,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 467 oszacowana jest na kwotę 573,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 430,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 587 oszacowana jest na kwotę 2 729,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2 047,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 605 oszacowana jest na kwotę 1 574,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 181,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 638 oszacowana jest na kwotę 376,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 282,00 zł.

Nieruchomość – działka nr 355/1 oszacowana jest na kwotę 54 273,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 40 705,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz
z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w BGŻ S.A. nr  33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Drelowo
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone