strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Nieruchomości w Łososkowicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Łososkowicach
Cena wywoławcza: 61 006,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 111/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 marca 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr C-116 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

-         nieruchomości gruntowej należącej do dłużniczki (…), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 130 o powierzchni 2,3620 ha, położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00435157/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 136 519,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 91 012,67 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 651,90 zł.

-         nieruchomości gruntowej należącej do dłużniczki (…), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 146/1 o powierzchni 0,1520 ha, położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00435160/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 138 810,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 92 540,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 881,00 zł.

-         nieruchomości gruntowej należącej do dłużniczki (…), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 142 o powierzchni 0,4820 ha, położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00435171/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 91 510,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 61 006,67 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 151,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w tut. Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

71 8619 0006 0030 0325 8023 0001

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23.02.2016 r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łososkowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone