strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Działka o pow. 794,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-24
Godzina: 08:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 794,00 m2
Cena wywoławcza: 2 010 452,45
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 198/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 lutego 2016 r. o godz. 8:00

 

w sali B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

udział nr 3 wielkości 1377/1600 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 109 o powierzchni 794,00 m2, obręb ewidencyjny nr 60 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Karmelickiej nr 29 w Krakowie, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: KR1P/00129063/4.

Własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 680 603,27 zł brutto (w tym 203 313,27 zł VAT-u).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 010 452,45 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania brutto nieruchomości, tj. kwotę 268 060,32 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Deutsche Bank Polska S.A. 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniu 16.02.2016 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wystawiona będzie FVAT o zróżnicowanych stawkach podatku dla poszczególnych lokali wchodzących w jej skład (informacje dotyczące zastosowanych stawek podatkowych można uzyskać w kancelarii Komornika).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną

zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Karmelicka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone