strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gretschel
Lokal mieszkalny o pow. 60,05 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-03
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 60,05 m2
Cena wywoławcza: 246 930,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1270/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Natalia Gretschel zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

3 marca 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali D-143 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości w postaci:
lokal mieszkalny o pow. 60,05 m2,
położonej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 85,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00373186/7 w Sądzie Rejonowym w Krakowie.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 329 240,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 246 930,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 32 924,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika o nr:

80 1910 1048 2116 4287 7480 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 25.02.2016 r. w godz. 15:00-15:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Akta postępowania egzekucyjnego na co najmniej trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone