strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działka nr 286, o powierzchni 4,4000 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-10
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 286, o powierzchni 4,4000 ha
Cena wywoławcza: 1 459 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 423/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

w trybie art. 10131 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc - egzekucja uproszczona Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, zawiadamia, że w dniu

 

10 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie kancelarii komornika, tj. Poznań ul. Wiśniowa 12 odbędzie się na podstawie art. 10131 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 286, o powierzchni 4,4000 ha położonej w miejscowości Gruszczyn przy ul. Łąkowej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00241967/8. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości (…).

 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 918 900,00 zł.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości nieruchomości wynosi: 1 459 450,00 zł.

Cena oszacowania zawiera podatek VAT.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Na kupującym ciąży obowiązek uiszczenia całej ceny nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, ewentualnie nie mniej niż 20% ceny nabycia, a pozostała kwota powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycie, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łąkowa
Miasto: Gruszczyn
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone