strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce
Działka rolna opow. 1,27 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-24
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka rolna opow. 1,27 ha
Cena wywoławcza: 13 980,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1471/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Zastępca Małgorzata Kondrat (Sokółka, ul. Pocztowa 3) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7, w sali nr IV, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

działka rolna ozn. nr 210/1, o powierzchni 1,27 ha, stanowi łąkę, bonitacja gleb słaba, WBG = 0,41;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 16-200 Dąbrowa Białostocka, Mościcha

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00008348/1].

Suma oszacowania wynosi 20 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 980,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 097,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku

59 1020 1332 0000 1102 0037 3407.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mościcha
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone