strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Działki rolne w Grądach – udziały po 1/2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-12
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki rolne w Grądach – udziały po 1/2
Cena wywoławcza: 2 530,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 744/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15 lok. 77, (tel. (86) 219 81 17) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 lutego 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy ul. Polowej 1, w sali nr X, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości w przedmiocie:

I nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 175/2 o powierzchni 5,1890 ha,  położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 78 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 554,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 883,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

II nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolno-leśnej oznaczonej numerem 176 o powierzchni 0,6600 ha, położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 3 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 530,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 380,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

III nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 317 o powierzchni 1,2800 ha, położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 14 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 774,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 466,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IV nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 729 o powierzchni 1,9829 ha, położona w obrębie Nowogród, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 22 025,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 684,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 203,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości w przedmiocie:

I nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 175/2 o powierzchni 5,1890 ha,  położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 78 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 554,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 883,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

II nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolno-leśnej oznaczonej numerem 176 o powierzchni 0,6600 ha, położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 3 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 530,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 380,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

III nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 317 o powierzchni 1,2800 ha, położonej w obrębie Grądy, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 14 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 774,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 466,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IV nieruchomość: niewydzielony udział 1/2 w działce rolnej oznaczonej numerem 729 o powierzchni 1,9829 ha, położona w obrębie Nowogród, gm. Nowogród, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00064031/2].

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 22 025,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 684,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 203,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grądy
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone