strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Lokal mieszkalny o pow. 46,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,00 m2
Cena wywoławcza: 26 666,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1758/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 marca 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 3, położony w miejscowości Trzebień, w budynku nr 1, gmina Magnuszew, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 46,00 m2, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym segmencie jednokondygnacyjnym, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz pomieszczeń przynależnych, tj. komórki nr 3 o powierzchni 19,55 m2 i komórki nr 6 o powierzchni 6,64 m2, obejmujący udział 7219/204004 części wspólnych budynku i innych urządzeń, niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie własności działki gruntu nr 5/3 o powierzchni 1,1100 ha, na której posadowiony jest budynek mieszkalny.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr RA1K/00045846/7, zaś działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości wspólnej objęta jest księgą wieczystą KW nr RA1K/00044010/1, które to księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się wyceniany lokal wybudowany został metodą tradycyjną, elewacja w części lokalu docieplona styropianem i jest wykończona tynkiem cienkowarstwowym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną – do własnego szamba oraz ogrzewania z kuchni kaflowej albo pieca kaflowego, ciepła woda użytkowa z termy elektrycznej.

Stan techniczny budynku mieszkalnego jest przeciętny. Stan techniczny lokalu mierny – do remontu.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 40 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 26 666,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (rękojmia wynosi: 4 000,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacać na rachunek bankowy komornika:

BGŻ S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach I Wydział Cywilny; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Trzebień
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone