strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Lokal mieszkalny o pow. 43,90 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 43,90 m2
Cena wywoławcza: 40 533,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 6945/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 i 983 kpc, że w dniu

 

22 marca 2016 r. o godz. 12:15

 

w Sądzie Rejonowym w Kozienicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 10, położony przy ulicy Hugona Kołłątaja nr 6 w Kozienicach, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 43,90 m2, usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym czteropiętrowym, składający się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki z wc i obejmujący udział 44/885 części wspólnych budynku i innych urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30 stycznia 2089 roku działki gruntu nr 2102/7 o powierzchni 0,0223 ha na której posadowiony jest budynek mieszkalny. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr RA1K/00026290/5, zaś działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości wspólnej objęta jest księgą wieczystą KW nr RA1K/00025801/4, które to księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kozienicach.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej docieplony z wykonanym tynkiem cienkowarstwowym. Budynek usytuowany przy asfaltowej ulicy Kołłątaja z wykonanymi chodnikami z kostki brukowej. Sąsiedztwo to inne budynki wielomieszkaniowe osiedla mieszkaniowego. Udział 1/2 w ww. lokalu stanowi własność (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Udział 1/2 w nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 60 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 40 533,33 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 6 080,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6 080,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy:

BGŻ S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Hugona Kołłątaja
Miasto: Kozienice
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone