strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CTM - LUPONIOGROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość niezabudowana o pow. 1,4650 ha– CTM – LUPONIOGROUP Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-17
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o pow. 1,4650 ha– CTM – LUPONIOGROUP Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 2 220 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości CTM-LUPONIOGROUP Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Głownie przy ul. Kopernika 32 zaprasza do udziału w konkursie ofert.

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,4650 ha (działka nr 132/2) położonej w Głownie przy ul. Kopernika 32, objętej księgą wieczystą KW nr LD1G/00047796/5.

 

Cena wywoławcza wynosi 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), w tym podatek VAT.

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 16 marca 2016 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak, ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości CTM-LUPONIOGROUP” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto upadłego w PKO BP SA nr 25 1440 1244 0000 0000 1688 0159. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr telefonu 660 44 12 12 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2016 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Głowno
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone