strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL VECTRA r. prod. 2007
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-03
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL VECTRA r. prod. 2007
Cena wywoławcza: 21 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1186/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 marca 2016 r. o godz. 10:30

 

w lokalu: Dom Aukcyjny DAWRO ul. Wodzisławska 8 we Wrocławiu odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL VECTRA STATION WAGON ROK PROD. 2007
KOLOR: CZARNY nr rej. DW910NE,
VIN W0L0ZCF3571102958

1 [szt.]

28 000,00 zł

21 000,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji na 30 min przed licytacją, tj. od godz. 10:00 w miejscu

oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik informuje, że zgodnie z:

Art. 8671 §1 KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę 2 800,00 zł która może być uiszczona bezpośrednio przed licytacją do rąk komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 - w tytule przelewu: „rękojmia na licytację KM 1186/12 /imię i nazwisko licytanta/”.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 8672 § 1 KPC Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na

licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone